NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Norsk standard
NS 3926-1:2009

NS 3926 - Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk ble fastsatt 1. oktober 2009.
Enhetlig bruk av NS 3926 vil øke bevisstheten om systemene og bidra til rask gjenkjenning og effektivitet for at mennesker skal kunne evakuere et byggverk på en effektiv måte i en nødssituasjon

Prinsippene i NS 3926 bidrar til utforming av ledesystemer på en enhetlig måte, uavhengig av om man benytter elektriske eller etterlysende komponenter.
I tillegg angir NS 3926 spesiell informasjon relatert til hvert system, med vekt på å veilede i bruk av materiale, utforming, installasjon og vedlikehold av ledesystemer.

Sammen med vår skiltprodusent har vi analysert NS 3926-1: 2009 og utarbeidet et teknisk sammendrag av standarden. Dette gir en generell forståelse av standarden og inneholder eksempler på korrekte systemer for sikkerhetsskilting i de mange forskjellige sammenhenger som er beskrevet.

NS 3926-1:2009
Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk

Sammendrag

Standarden NS 3926-1:2009 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk er utarbeidet av Standard
Norges komité for grafiske symboler, SN/K 270. Standarden tar utgangspunkt i ISO 16069:2004 Graphical
Symbols – Safety signs – Safety Way Guidance Systems (SWGS), men er tilpasset norske forhold.

Formål
Standarden er utarbeidet på grunnlag av behovet for ensartede, felles prinsipper for utforming av rømningsveier
for å sikre at de er forståelige for enhver person uavhengig av hjemland eller morsmål. Behovet for et
standardisert rømningssystem er blitt enda større på grunn av stadig økende internasjonal reising og mobilitet.
I en nødssituasjon vil et standardisert rømningssystem bidra til mindre panikk, gjøre det mulig for mennesker å
rømme en bygning raskere og sikrere, og vil også gjøre det enklere for brannmannskaper og andre redningsmannskaper å evakuere mennesker fra bygninger.

2. Normative referanser
Ved utforming av ledesystemer for rømning bør følgende standarder følges i tillegg til
NS 3926-1:2009:
NS 3926-2: 2009 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av etterlysende produkter.

NS-ISO 6309 Brannvern – Varselskilt
ISO 3864 – Graphical symbols – Safety colours and safety signs
ISO 7010 – Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas

7.5 Krav til etterlysende komponenter
7.5.1. Luminans
Definerer ulike krav til luminansytelse avhengig av byggverkets brannklasse:

Brannklasse 1
10 mcd/m² etter 30 minutter

Brannklasse 2 og 3
10 mcd/m² etter 60 minutter

Brannklasse 4
Det utføres enkeltstående evalueringer av nødvendig rømningstid for å bestemme minstekravene til ytelse for
det etterlysende systemet.


7.7 Krav til belysning
Normalbelysningen i byggverket påvirker ladetiden til etterlysende varselskilt. Etterlysende varselskilt som er montert på steder som belyses med en lyspære med 6500 K og en lysstyrke på 50 lux, vil for eksempel ha en kortere ladetid enn etterlysende varselskilt som er montert på steder som belyses med en lyspære med 3000 K

3. Relevante definisjoner i NS 3926-1:2009

3.6 Etterlysende materiale
Et etterlysende materiale er et materiale som avgir elektromagnetisk stråling (fotoner) etter at det er blitt utsatt for lys som forårsaker en eksitasjon.
Når det etterlysende materialet utsettes for ultrafiolett stråling, eksiteres atomene og absorberer energi som senere avgis i form av synlig lys helt til alle atomene går tilbake til sin grunntilstand.

Eksitasjon av det etterlysende ledesystemet er derfor en forutsetning for utsending av lys. Samtidig avhenger lysstyrken fra den etterlysende flaten av hvor mye energi produktet har absorbert (avhengig av UV-strålingens varighet og energi, og strålingens bølgelengde og frekvens). Den avhenger altså av hvor lenge produktet eksponeres for omgivende lys og hvilken type lys som brukes for å stimulere det.

3.7 Luminans

Luminans er lysstyrken som avgis av et etterlysende skilt. Luminans måles i millicandela per kvadratmeter (mcd/m²).

3.1 Avstandsfaktor
Forholdet (z) mellom størrelsen på skiltet (h) og synsavstanden (l) som brukes til å bestemme hvor langt unna et skilt kan leses.


      avstandsfaktor.png 
z - er avstandsfaktoren
I - er Synsavstanden (m)
h - er høyden på skiltet (mm)


3.18 Komponenter i visuelle ledesystemer for rømning i byggverk
Tre monteringshøyder for skilt.
Et komplett skiltsystem har skilt i tre monteringshøyder: høyt, middels høyt og lavt monterte skilt

3.10.1 Visuelt ledesystem for rømning
Høytmonterte skilt gir den lengste synsavstanden og bør monteres minst 1,8 m fra gulvet. Disse skiltene skal være synlige for alle til enhver tid. Brannslokkingsutstyr er ikke synlig for alle hvis personer eller gjenstander står i veien. Alle høytmonterte skilt skal monteres over 1,8 m.

NS 3926_1.png

3.10.2 Lavt montert
Dette er det mest effektive systemet for merking av rømningsveier ved brann og skal monteres på gulvplan eller opptil 0,4 m fra gulvet.

3.19 Visuell ledelinje-for rømning
Lavtmontert, heltrukket etterlysende linje som leder mennesker til en nødutgang eller et sikkert sted. Ledelinjer utgjør en del av det visuelle ledesystemet for rømning i byggverk.
Ved en brann samles røyk oppunder taket og dekker til høyt og middels høyt monterte skilt. Når mennesker må rømme gjennom et røykfylt område, vil lavtmonterte skilt være synlige, og ledelinjen vil lede dem til nødutgangen.

 NS 3926_2.png

5. Prinsipper for utforming av ledesystemer


5.1 Generelt

Presenterer piktogrammene for begge
ledesystemkomponentene:
Etterlysende og elektriske.
Skiltenes farge og utforming og de grafiske sikkerhetssymbolene
skal være i samsvar med ISO 3864 og ISO 7010

Trykk her for å komme til nødutgangsskilt>

 

NS 3926_4.png
NS 3926_6.png
NS 3926_5.png
NS 3926_7.png

5.3 Høyt monterte skilt
Høytmonterte varselskilt og retningsskilt skal monteres slik at de synes så godt som mulig ved en mellomstor til stor synsavstand, dvs. fra 10 til 30 m. Disse skiltene angir retningsendringer, utganger og endelig bestemmelsessted langs rømningsveiene.
Høytmonterte rømningsskilt skal være montert ved alle dører som skal brukes i en nødssituasjon, og langs rømningsveien for å vise vei til den nærmeste nødutgangen og møteplassen.

NS 3926_8.png

5.4 Merking på mellomnivå – Rømningsdører
Disse skiltene skal monteres i en høyde på 1,20 til 1,80 m og skal brukes til å supplere merkingen for mellomstore synsavstander på 10 til 20 m.
Åpne- og lukkemekanismer for rømningsdører og karmene på rømningsdører skal være tydelig merket.

NS 3926_9.png


7.4.1 Det skal monteres skilt på alle åpnemekanismer for utgangsdører som viser hvordan døren skal åpnes. 

 

7.4.1 Rømningsdører
Karmene på dører i trapperom og på nødutgangsdører skal merkes med striper som er minst 25 mm brede (loddrette).

NS 3926_10.png

 

7.4.1 Karmen skal merkes (loddrett fra gulvet opp til samme høyde og på samme side som døråpningsmekanismen). For dører der synsavstanden er større enn 15 m skal dørkarmen merkes med etterlysende materiale på begge sider.

NS 3926_11.png

 

5.2 Lavt monterte ledelinjer og retningsskilt
Lavtmonterte komponenter skal så langt det er mulig monteres sammenhengende og uavbrutt i rømningsveiene.
Piler skal bare brukes i rømningsveier med kun én rømningsretning og ikke der rømning er mulig i begge retninger.


NS 3926_12.png

5.2.5 Merking i trapper, ramper og stiger
Konturene av trapper, enkelttrinn og ramper skal merkes med en ledelinje på veggen. Nivåendringer skal være tydelig merket.

NS 3926_13.png
7.2.2 Merking i trapper
Trapper som går over flere etasjer, skal merkes med etterlysende skilt med etasjenummer i hver etasje.
Andre nivåendringer skal merkes med etterlysende striper.
Merkingen skal plasseres slik at det ikke oppstår snuble- eller sklifare.

NS 3926_14.png

5.2.5
7.2.2 Skilt på trapper, ramper og stiger
Rekkverk bør også merkes.
Rekkverk og gelendre bør i tillegg merkes minst for hver sving

 

NS 3926_15.png

 

7.2.1 Merking i golv
Montering av ledesystemer langs gulvet avhenger av byggverkets konstruksjon. Ledelinjer langs gulvet skal monteres for å redusere fysisk stress og panikk.

NS 3926_16.png

 

5.2.6 Retningsskilt og indikatorer
Retningspiler bør ikke brukes alene, men sammen med andre rømningssymboler i samsvar med ISO 7010. Så langt det er mulig bør de samme retningsskiltene monteres både høyt / middels høyt og lavt.


NS 3926_17.png

 

7.4.2 Merking med annen sikkerhetsinformasjon
Skilt som beskriver hvordan man bør forholde seg i en nødssituasjon, rømningsplaner og påbudte oppslag og instrukser skal brukes som tilleggsinformasjon.

   NS 3926_18.png NS 3926_19.png5.5 Spesielle farer i rømningsveier

Farer langs rømningsveien, f.eks. elektrisk utstyr og trykkbeholdere, skal merkes med varselskilt. Hindringer i rømningsveier skal merkes i samsvar med ISO 3864.
Brannslokkings- og sikkerhetsutstyr skal merkes i samsvar med NS-ISO 6309 og
ISO 3864

 

NS 3926_20.png

 

 

 

 

 

  • GOD SERVICE
  • RASK LEVERING
  • HØYKVALITETS PRODUKTER

Sosiale medier

Her finner du våre sider på sosiale medier og epostadresse under. Vi håper du vil "like" oss på facebook for å holde deg oppdatert og motta informasjon og tilbud.

Takk!

Åpningstider er alle hverdager 08.00-16.00
Supporttjenesten er åpen alle hverdager 08.00-12.00 og 13.00-16.00

Alfa Brannvern AS 
Adresse: Strandveien 29 
Postnr/Sted: 3050 Mjøndalen
Tel: 40 48 96 44
Veibeskrivelse: Se kart. Her er også en tjeneste der du kan lage kjørerute, da får du ferdig kart for turen din til oss.

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×