Førstehjelpsutstyr

Førstehjelp.jpg

FØRSTEHJELPSUTSTYR

Etter Lov av 17. juni 2005 og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
§ 4-4 (1)(2) kan førstehjelpsutstyr være plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Hva betyr dette i praksis?

For å oppfylle de krav som stilles bør du som arbeidsgiver kartlegge følgende tre faktorer:
- Oppfyller din bedrift kravene til førstehjelpsutstyr?
- Hva er nødvendig i din bedrift?
- Hva er tilgjengelig?

Enhver bedrift skal ha stasjonært utstyr som står i forhold til lokalitetene, samt at der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg være lette og transportable beredskaps -/utrykningsenheter. Disse bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

- Sørg for at din bedrift oppfyller arbeidsmiljøloven.
- Bestill ditt førstehjelpsutstyr i dag.

Grunnleggende beredskap:
Når uhellet er ute er det for sent å kjøpe og etterfylle førstehjelpsenhetene. Førstehjelpsutstyr må være på plass og komplett - alltid.
Vi har satt sammen noen førstehjelpspakker tilpasset små, mellomstore og store bedrifter, alle tilpasset ditt behov.
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×