Rømningsplaner

Vi bruker den nyeste teknologien for å produsere rømningsplanene våre og arbeider kontinuerlig for å sikre at systemene er oppdaterte og prosessen er strømlinjeformet for økt produktivitet. Våre rømningsplaner er av høyeste kvalitet i bransjen.

Det er Byggteknisk forskrift (TEK17) som legger grunnlaget for det tekniske brannsikkerhetsnivået i nye byggverk, herunder krav til rømningsplaner.

Byggteknisk forskrift TEK17 beskriver følgende:

"For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk".

Rømningsplaner §11-12, fjerde ledd punkt f)
Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger, og plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, forklaring av symboler og en markering for "Her står du".


Rømningsplanene blir utformet etter NS3925:2013.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×