HMS skilter

Kategori_skiltkatalog_.jpg

I vår skiltkatalog finner du skilter av høy kvalitet og etterlysende effekt. Vi har også spesialskilter laget etter kundens ønsker.
Våre produkter samsvarer helt og holdent med de nasjonale og Internasjonale standardene.

Katalogen kan lastes ned HER.


Alle våre skilter overholder følgende standarder:


NASJONALE STANDARDER OG LOVGIVNING

NS 3926-1: 2017
Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 1: Planlegging og utforming

NS 3926-2: 2017
Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk – Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av
etterlysende produkter

NS 3925: 2013
Brannvern – Rømningsplaner

FOR 1994-10-06-972
Arbeidsplassforskriften - Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen,
Sist endret FOR-2009-12-02-1532

LOV-2005-06-17-62-§4-4
Arbeidsmiljøloven - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)

FOR-2011-12-06-1355
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

FOR-2012-06-16-622
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), Sist
endret FOR-2016-10-29-1263

TEK 17
Byggteknisk forskrift. Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et
byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Statens vegvesen Håndbok R310E
Trafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav

N 300
Trafikkskilt

N 500
Vegtunneler


INTERNASJONALE STANDARDER

NS-EN ISO 7010
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter

NS ISO 3864-1
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av
sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking

NS ISO 3864-2
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av
produktsikkerhetsmerking

NS ISO 3864-3
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av
grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter

NS ISO 3864-4
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske
egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter

ISO 16069
Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS)
Grafiske symboler – Sikkerhetsskilt – Ledesystem for rømning i byggverk (SWGS – Safety Way
Guidance Systems)

ISO 23601
Safety identification — Escape and evacuation plan signs
Sikkerhetsidentifikasjon - Skilt for rømnings- og evakueringsplan

ISO 17398
Safety colours and safety signs – Classification, performance and durability of safety signs
Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt – Sikkerhetsskiltenes klassifisering, ytelse og holdbarhet

ASTM E2030
Standard Guide for Recommended Uses of Photoluminescent (Phosphorescent) Safety Markings
Standardveiledning for anbefalt bruk av etterlysende (selvlysende) sikkerhetsmerking

ASTM E2072
Standard Specification for Photoluminescent (Phosphorescent) Safety Markings

NFPA 2010
Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems

ISO 15779
Condensed aerosol fire extinguishing systems – Requirements and test methods for components
and system design, installation and maintenance – General requirements

CEN/TR 15276-2
Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design,
installation and maintenance
Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 2:
Konstruksjon, installasjon og vedlikehold

DIN 67 510
Part 1 Photoluminescent pigments and products - Part 1: Measurement and marking at the producer
Etterlysende pigmenter og produkter – Del 1: Måling og merking hos produsentenKatalogen kan også lastes ned som PDF.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×