Krav til førstehjelpsutstyr

Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) kan det være naturlig å ha førstehjelpsutstyr plassert lett tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold inklusiv de organisatoriske.

Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Stasjonær enhet
Dette er førstehjelpsutstyr beregnet til en arbeidsplass, eller deler av denne, med inntil 50 personer. Antall enheter som er nødvendig, må også stå i forhold til lokalitetene (arbeidstakernes innbyrdes plassering med hensyn til blant annet avstand, forskjellige etasjer og lignende).

Innhold, stasjonær enhet:
2 stk. Komprimerende bandasje (enkelmannspakke, liten)
2 stk. Komprimerende bandasje (enkelmannspakke, stor)
2 stk. Sterilt kompress, små
2 stk. Absorberende kompress, store
2 stk. Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrselse, 2 pk.
1 stk. Sårplaster
1 rull Heftplaster 2,5 cm x 5 m.
1 pk. Sterile tupfere
2 stk. Trekanttørkle (fatle)
1 eske Sikkerhetsnåler
1 stk. Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer
2 ruller Elastisk bind 10 cm. x 5 m.
2 stk. Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter)
1-2 stk. Øyeskylleflasker med fysiologist saltvann ( 2x0,5 liter eller 1x1 liter)
1 pk. Sårvaskservietter
1 pk. Brannbandasje f.eks. 5x15 cm.
Kort veiledning i førstehjelp

Utrykningsenhet
Der hvor bedriftens virksomhet er spredt over større områder, bør det i tillegg til de stasjonære enhetene anskaffes en lett transportabel beredskaps-/utrykningsenhet. Denne enheten brukes når ulykken skjer i noen avstand fra den stasjonære enheten. Den bør være forseglet og kompletteres hver gang forseglingen er brutt.

Utrykningsenheten bør inneholde:

4 stk. Komprimerende bandasje (enkeltmannspakke, liten)
4 stk. Komprimerende bandasje (enkeltmannspakke, stor)
2 stk. Steril kompress, små
2 stk. Absorberende kompress, store
2 stk. Nettingbandasjer eller gasbind i ulik størrelse
2 stk. Trekanttørkle (fatle)
1 eske Sikkerhetsnåler
1 rull Heftplaster 2,5 cm. x 5 m.
1 stk. Kraftig saks (til oppklipping av tøy og til bandasjer)
2 stk. Munn-til-munn-duk (med ventil eller filter)
1 stk. Brannbandasje f.eks. 5x15 cm.

Spesielle forhold
Hvor det foreligger fare for spesielle arbeidsulykker og/eller helseskader, må
førstehjelpsutstyret suppleres med henblikk på å dekke slike behov. Det kan for
eksempel være behov for utstyr og medisin til behandling av akutte forgiftninger.
Det kan også være behov for spesielt utstyr til kunstig åndedrett. På markedet finnes
det i dag lettbetjente oksygenapparater. Mer avanserte oksygenapparater bør
anskaffes i samråd med helsepersonell/spesialopplært personell og bare nyttes av
helsepersonell/spesialopplært personell.

Det bør foruten vanlig førstehjelpsutstyr og oksygenapparat/surstofflaske, også finnes
skinner og bårer, i den utstrekning det kan antas å bli bruk for slikt utstyr. Det er
praktisk, og spesielt aktuelt i bedrifter med høy skadefrekvens, med eget
førstehjelpsrom med vask.

På arbeidsplasser der det er fare for sprut av etsende stoffer i øynene, må
førstehjelpsutstyret suppleres med utstyr for øyeskylling. Fortrinnsvis vannkran med
mulighet for å kunne spyle oppover med bevegelig armatur eller nøddusj;
øyeskylleflaske er mindre egnet. Vannstrålen skal være bløt og gi rikelig vannmengde.
Til skylling under transport til sykehus eller annen helseinstitusjon, brukes
øyeskylleflasker med fysiologisk (0.9 % NaCl) saltvann. Øyeskylleflaskene må ha
romtemperatur. Antall flasker som er nødvendig, avhenger av transporttiden.

Arbeidsplasser med lang transporttid til medisinsk kyndig hjelp kan ha nytte av et
utvidet sortiment.

Oppbevaring av utstyr
Førstehjelpsutstyret bør vanligvis oppbevares i lett tilgjengelige skap, gjerne med
glassdør. Skapet skal stå under oppsyn av en skikket person. Innholdet må
kompletteres til enhver tid. Pass på holdbarhetsgrenser. Sterilt bandasjemateriell er
vanligvis holdbart i 5 år. Om nødvendig skal skapet låses eller forsegles. Med passende
mellomrom bør skapet rengjøres.)

Førstehjelpere
På alle arbeidsplasser bør det til enhver tid være et passende antall utdannede
førstehjelpere. Disse må også få utdypet instruksjon i førstehjelp om mer spesielle
ulykker, helseskader og sykdommer som kan forekomme på arbeidsplassen.
Førstehjelperne bør få gjenoppfrisket førstehjelpskunnskapene med 1-1½ års
mellomrom.

Orienterende plakater
Like ved skap med førstehjelpsutstyr bør det være en plansje som ved instruktive
tegninger og kortfattet tekst gir opplysninger om førstehjelpsarbeid.
Ta kontakt med oss for vedrørende disse plansjer.
I virksomheter hvor det kan oppstå spesielle forgiftninger, bør det finnes en plakat med
forholdsregler og aktuelle tiltak ved forgiftninger, nær førstehjelpsskapet.

Giftinformasjonen på Ullevål sykehus kan kontaktes hele døgnet på telefon 22 59 13 00.

Katastrofeberedskap
For virksomheter hvor det kan være fare for katastrofer eller katastrofelignende ulykker, for eksempel gassutbrudd, eksplosjoner og annet, henviser vi til «Storulykkeforskriften».

Alarmøvelser bør avholdes med passende mellomrom.

Industribedrifter med mere enn 40 ansatte skal ha et industrivern. Alt personell i
industrivernet skal blant annet beherske livreddende førstehjelp. Ta kontakt.

  • GOD SERVICE
  • RASK LEVERING
  • HØYKVALITETS PRODUKTER

Sosiale medier

Her finner du våre sider på sosiale medier og epostadresse under. Vi håper du vil "like" oss på facebook for å holde deg oppdatert og motta informasjon og tilbud.

Takk!

Åpningstider er alle hverdager 08.00-16.00
Supporttjenesten er åpen alle hverdager 08.00-12.00 og 13.00-16.00

Alfa Brannvern AS 
Adresse: Strandveien 29 
Postnr/Sted: 3050 Mjøndalen
Tel: 40 48 96 44
Veibeskrivelse: Se kart. Her er også en tjeneste der du kan lage kjørerute, da får du ferdig kart for turen din til oss.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×