Kontroll, vedlikehold og service av brannutstyr

Kontroll-vedlikehold-og-service-av-brannutstyr.jpg

Vi i Alfa Brannvern AS utfører kontroll, vedlikehold og service på brannutstyret i ditt bygg. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med løsninger.

Brannutstyret blir kontrollert etter gjeldende lover og standarder og blir godt dokumentert. Vi lagrer dette hos oss i tillegg til at dere får utlevert rapporter hvert år etter utfør kontroll eller etter oppdatering/service av brannutstyret.

Alfa Brannvern AS har spesialisert seg på vedlikeholds-/serviceavtaler for bedrifter, fylke/kommune og private på følgende:

• Håndslokkere (pulver, Co2, vann, skum, frityr)
• Brannslanger-/poster
• Nød-/markerings-/ledelys
• Røykvarslere
• Røykluker
• Brannvarslingsanlegg
• Sprinkleranlegg
• Branntetting/-isolering
• Brannkurs (1, 2 og 4 timer)
• Førstehjelpskurs
• Førstehjelpsutstyr
• Trykkprøving/fylling av Co2
• Rømningsplaner/-branntegninger
• Industrivern
• Branndokumentasjon


Håndslokkere og brannslanger - EN NS671-3/NS3910:2020
I Norge er det ca. 4 mill. håndslokkere i markedet og 30 000 vannbaserte slokkeanlegg. Det er viktig at det blir foretatt regelmessig kvalifisert vedlikehold på dette brannslokkemateriellet, slik at det virker som forutsatt den dagen det eventuelt må tas i bruk.

For å kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere etter NS3910:2020 og brannslanger etter EN NS671-3 må det gjennomføres opplæring, eksamen og registrering av personer som skal utføre kontroll/vedlikehold av brannslokkemateriellet. Når dette er utført utstedes et kompetansebevis med et G-nummer som skal settes på utstyret som er kontrollert eller det har vært utført service; for å kunne dokumentere hvem det er som er utførende. Utførende må også ha eget godkjent service-verksted eller ha en skriftlig avtale med et godkjent verksted.


Nødlysanlegg - NEK EN 50172:2004
Kontroll og dokumentasjon utføres iht. NS EN 1838:2017, NEK EN 50171 og NEK EN 50172:2004.

Anlegget blir funksjonstestet med simulert nettutfall i en periode som tilsvarer nøddriftperioden som kreves i bygget. Det gjelder markeringslys, ledelys og antipanikk lys.


Brannvarslingsanlegg - Forebyggendeforskriften og NS3960
En avtale skal i utgangspunktet dekke en fullstendig teknisk kontroll av anlegget minst 1 gang pr.år. Hvis et bygg ellers brukers risiko og sårbarhet, ut fra en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse vurderes som høy, kan dette bety at foretaket må ha hyppigere kontroll av brannalarmanlegget. På samme måte kan et foretak med svært lav risiko og sårbarhet kunne strekke kontrollhyppigheten til eksempel hvert annet år.

Kontrollen utføres i henhold til gjeldende forebyggendeforskrift og NS3960 og omfatter bla.: Kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmgivende organer, alarmsendere og funksjoner som styres av anlegget. Kontrollbesøket omfatter også en visuell kontroll av brannalarmanlegget. For systemer med tilgjengelig teknologi bør PC verktøy fortrinnsvis benyttes for diagnose og analyse av systemet.

Etter den årlige kontrollen utarbeides en rapport som viser hva som er utført, anleggets tilstand og forslag til eventuelle tekniske utbedringer og oppgraderinger av anlegget. Hovedbrannsentralen / betjeningspanel merkes med kontrollmerke som plasseres lett synlig for inspeksjon.

I forbindelse med den årlige kontroll er Leverandøren forpliktet til å instruere ansvarshavende i oppbygning, bruk og betjening av anlegget.

Teknisk personell som utfører kontrollen skal ha vært igjennom leverandørens opplæringsprogram for de produktene vedkommende utfører kontrollen på.


Røykluker - EN 12101-2
Kontroll av røykluker utføres og dokumenteres etter EN 12101-2.

Iht. HO 3/2000 melding fra Statens bygningstekniske etat så skal det gjennomføres en enkel gjennomgang og stikkprøver av anlegget hver måned. Service og vedlikehold skal utføres hvert 1/2 år. Full funksjonstest skal utføres og dokumenteres årlig.

Ved årlig kontroll utføres samme prosedyre som ved egenkontroll. I tillegg:
- Detektorer testes og utløses. Alle luker skal åpnes automatisk
- Funksjonskontroll av åpne og lukkemekanisken for hele systemet, herunder sikre at alle røykluker har fri vandring og åpner til ca. 140-160 grader.
- Hvis deler har rustet så bør disse skiftes, bevegelige deler skal smøres.
- Ledninger og tilslutninger kontrolleres for skade.
- Styresentralen kontrolleres for alle tilkoblede funksjoner, test av ladespenning og nøddrift.


  • GOD SERVICE
  • RASK LEVERING
  • HØYKVALITETS PRODUKTER

Sosiale medier

Her finner du våre sider på sosiale medier og epostadresse under. Vi håper du vil "like" oss på facebook for å holde deg oppdatert og motta informasjon og tilbud.

Takk!

Åpningstider er alle hverdager 08.00-16.00
Supporttjenesten er åpen alle hverdager 08.00-12.00 og 13.00-16.00

Alfa Brannvern AS 
Adresse: Strandveien 29 
Postnr/Sted: 3050 Mjøndalen
Tel: 40 48 96 44
Veibeskrivelse: Se kart. Her er også en tjeneste der du kan lage kjørerute, da får du ferdig kart for turen din til oss.

Sidemeny

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×